Får du kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse?

Husk at se i din E-boks, om der er brev fra kommunen. Måske ligger der en afgørelse?

Hvis du bliver ramt af loftet på kontanthjælpen: Så vil du få mindre i boligstøtte og/eller særlig støtte fra 1. oktober.

Hvis du bliver ramt af reglen om 225-timers arbejde: Så vil du få mindre i kontanthjælp fra 1. oktober.

Nogle mennesker er ikke i stand til at arbejde 225 timer i løbet af et år. F.eks. hvis de er alvorligt syge eller handicappede. Det er ikke meningen, at de skal rammes af 225-timers reglen. Men det er kommunen, der skal vurdere det. Det er kommunen, der træffer afgørelse.

Hvis du får en afgørelse fra kommunen, så skal du se godt efter de oplysninger, som de skriver om dig og din familie. Er oplysningerne rigtige?

Hvis der er forkerte oplysninger i en afgørelse fra kommunen – så er afgørelsen måske også forkert.

Hvis du tror, at der er fejl i kommunens afgørelse, så skal du klage over den.

Så skal du skrive til kommunen, at du klager over deres afgørelse.

Du skal klage inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget (eller landet i din E-boks).

HUSK: Der er møde med orientering om de nye regler tirsdag den 20. september kl. 16:00 – 18:00 i fælleshuset i Blokland.

Boligselskaber vil rådgive beboere, der bliver ramt af kontanthælpsloftet
I boligorganisationerne VA, AB og AKB er man bekymret for de beboere, der bliver ramt af det nye kontanthjælpsloft. Derfor vil de rådgive om de nye regler for at hjælpe beboerne.

Til oktober træder regeringens nye kontanthjælpsreform i kraft, og derfor afholder Albertslund Boligsociale Center (ABC) i samarbejde med BO-VEST og Albertslund Kommune et informationsmøde om reformen og dens konsekvenser. Det sker tirsdag den 20. september 16:00 – 18:00 i fælleshuset i Blokland i Albertslund.

Det ligger os meget på sinde, at vores beboere er orienteret om de ny regler. Det vil gøre ondt værre, hvis det kommer bag på de berørte mennesker, når kontanthjælpsloftet træder i kraft den 1. oktober. Derfor holder vi det her informationsmøde, hvor vi fortæller om de nye regler,” siger Kirsten Mogensen, formand i AB, der sammen med VA, AKB Hedemarken og Albertslund Kommune er en del af Visionsgruppen bag ABC.

Vil undgå de menneskelige konsekvenser
Når det nye kontanthjælpsloft træder i kraft, vil det betyde, at en række mennesker over hele landet vil have mindre at gøre godt med i hverdagen, fordi der indføres et loft over, hvor meget man samlet set kan modtage i ydelser fra det offentlige. Det gælder også, hvis man er på kontanthjælp og ikke har opholdt sig i Danmark i syv af de seneste otte år. I så fald er man ikke længere berettiget til kontanthjælp, men vil fremover i stedet modtage den lavere ’integrationsydelse’.

Blandt almene beboere vil det nye kontanthjælpsloft medføre lavere boligstøtte og et lavere niveau af andre særlige ydelser. Beboerne vil derfor kunne opleve, at deres husleje stiger, selvom det reelt er deres boligstøtte, der falder. I både VA og AB frygter man, at det vil presse mennesker ud af deres bolig, fordi de simpelthen ikke kan betale huslejen.

”Kontanthjælpsloftet betyder, at nogen måske risikerer at komme til at stå uden tag over hovedet. Vi vil meget, meget gerne undgå, at vores beboere ender i den situation, for de menneskelige konsekvenser, der følger med den oplevelse er helt uoverskuelige. Man kan få hjælp af vores team af økonomiske rådgivere, der kan være med til at lægge nye budgetter, og på den måde kan man måske få lidt bedre styr på privatøkonomien,” siger Vinie Hansen, formand i VA.
Den mest oplagte løsning er at få et job, men en del af de berørte beboere er i forløb, der skal gøre dem bedre i stand til at være på arbejdsmarkedet, så et arbejde her og nu er ikke nødvendigvis den bedste løsning, fordi man på den måde risikerer at skubbe problemerne foran sig.

Forsøger med rådgivning
Selvom det ligger både Vinie Hansen og Kirsten Mogensen meget på sinde at hjælpe beboerne i VA og AB, kan de, i lighed med andre almene boligselskaber og kommuner, ikke stå klar med en anden bolig eller komme med egentlig økonomisk hjælp.
”Vi vil gerne hjælpe så meget som muligt, men vi må ikke se bort fra ventelisterne og desuden er det også dyrt for den enkelte, hvis man skal flytte,” siger Kirsten Mogensen.
I stedet forsøger de to boligselskaber, der begge administreres af BO-VEST, med rådgivning og afholder derfor informationsmøde i fælleshuset i Blokland tirsdag den 20. september kl. 16:00-18:00. Mødet arrangeres af ABC i samarbejde med BO-VEST og Albertslund Kommune. Her får man forklaret de muligheder man har, hvis man omkring den 12. september har fået brev fra kommunen om de kommende ændringer. Brevet er sendt til ens e-boks.

FAKTA:

Hvis man bliver ramt af de lavere ydelser, kan man:

  • Lave et nyt budget for sin økonomi ud fra de nye ændringer i indkomsten, der bliver lavere. Hvordan ser rådighedsbeløbet ud, når de faste udgifter som husleje, el og varme er betalt? Er der udgifter, der kan skæres ned på eller fjernes helt?
  • Hvis man fremover får svært ved at betale husleje, bør man kontakte BO-VEST og høre, hvilke muligheder der er for at komme på venteliste til en mindre og billigere bolig. Man skal dog regne med, at der er lang ventetid til de billige lejemål, og at der er en hel del udgifter forbundet med at flytte. Det er også muligt at bytte sig til et mindre og billigere lejemål. Det kan man gøre på bytbolig.dk.

abc_logo

Bliver du berørt af det nye kontanthjælpsloft? Så se her.

Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål om kontanthjælp / integrationsydelse / uddannelseshjælp eller spørgsmål til udbetalingen af kontanthjælp.

Mere viden

Du kan få mere viden om det ny kontanthjælpsloft på: www.borger.dk/kontanthjaelpsloft

Hvordan forbedrer du din situation?

I BL Beboerbladet nr. 2 og nr. 3 er to store artikler om, hvordan du kan forbedre din økonomiske situation, hvis du berøres af kontanthjælpsloftet. Se mere på www.beboerbladet.dk.

BL hotline om kontanthjælpsloftet

Den 19. og 20. september 2016 kan du ringe til BL. Beboerbladet, hvor et hold af eksperter rådgiver om det ny kontanthjælpsloft. Ring på 33 76 20 23 mellem kl. 9-16. Hotlinen er kun åben den 19. og 20. september 2016.

Udklip   Udklip2