Share Button

Share Button
Share Button
Share Button


Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
Mandag den 20. oktober 2014

Tilstede: Jannie Hansen, Minhas Shah, Christine Madsen, Mohammed Moumou, Søren Olsen, Camilla Fog Schønveller, Karl Christensen, Søren Holm, René Løfqvist, Stiig Schønveller og Helle Sørensen.

Afbud: Susan Fog.

Ikke mødt: Ayhan Altin.

Referent: Helle Sørensen.

Stillede dagsorden:

  1. Godkendelse af referat
  2. Orientering fra formanden og gennemgang af post
  3. Orientering fra ejendomslederen
  4. Spørgsmål til/fra bestyrelsen
  5. Boligsocial helhedsplan
  6. Fysisk helhedsplan
  7. Stigestrenge
  8. Nyt fra udvalgene
  9. Bevillinger
  10. Eventuelt

Læs mere →

Share Button