Vigtig information:

Til beboere med kælderrum i Hedemarksvej 74

Ejendomskontoret har desværre konstateret, at der i kælderen Hedemarksvej 74, er en flok unge mennesker, der er begyndt at tage ophold.

Disse unge mennesker urinerer, smider deres affald, ryger vandpibe, og her senest har de antændt papir og plastik i kælderen.

Vi anmoder derfor alle, der har deres gang i denne kælder om at være ekstra opmærksomme. Såfremt du ved hvem disse unge mennesker er, beder vi dig straks om at rette henvendelse til ejendomskontoret, således at vi kan tage fat i deres forældre og få en alvorlig snak.

Vi ser meget alvorligt på dette, da brug af åben ild i lælderen kan medføre en katastrofe med dødelig udgang for de omkringboende.

Så hjælp os med at få det stoppet.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret.

Share Button
Share Button
Share Button
Share Button

Share Button