Som aftalt på afdelingsmødet, tirsdag den 26. april 2016, lægges følgende materiale tilgængeligt på hjemmesiden:

  • Indlæg fra Arkitema på afdelingsmødet omkring forløbet af, hvordan Hedemarken kommer frem til en fysisk helhedsplan.
  • Ansøgning om prækvalifikation til Landsbyggefonden.

 

hoensHEDEMARKENS HØNSELAUG

Vil du være med til at passe hønsene og få frisklagte æg? vi har ÉN plads ledig:

  • Du skal kunne komme første torsdag hver måned, til et lille hønsemøde, der varer en time.
  • Det koster 100 kr. pr. måned.
  • Du skal være med til arbejdsdage i hønsegården 4 gange årligt.
  • Du skal passe hønsene hver onsdag.
  • Du får ca. 10 æg hver onsdag.
  • Du skal have lyst til at være en del af det forpligtende fællesskab “Hønselauget”.

Vi glæder os til at høre fra dig. Ring og tilmeld dig hos Lone Kaas på telefon 60 35 46 71.

OBS! OBS! OBS!

Til alle beboere i Hedemarken.

Ejendomskontoret flytter tilbage til det gamle nyistandsatte kontor, og kontoret vil derfor være lukket følgende dage:

Torsdag den 31. marts 2016 ml. kl. 16.00 – 18.00.

Fredag den 1. april 2016 hele dagen.

Mandag den 4. april 2016 hele dagen.